Ne/19/6
14:00–16:00
na stará kolena

Radovanka z Jiřic

Radovanka z Jiřic je mladá kapela čítající v plném obsazení patnáct členů souboru. Radovanka je mladou kapelou, a to již působením na veřejnosti, ale i věkovým průměrem, který je v letošním roce 21 let. Za zmínku jistě stojí fakt, že všichni její členové jsou absolventy, nebo žáky ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci.
Radovanka z Jiřic má svou domovinu v samém srdci Vysočiny, ale přesto její kmenový repertoár tvoří mimo známé skladby převážně písně s moravskou nebo dokonce slovenskou tématikou.

 

www.radovankazjiric.cz